“Jumlah penajaan lebih tahun ini kerana kami percaya AFL, bekerjasama dengan mereka sejak 2021”.

11